Till kollektionen "I skogen växer inga djur" har jag
arbetat parallellt med titel-smycke. En poetisk
värld med rötter i barndomen har vuxit fram där
orden intar en central position.

Cykloper, rosetter, ögonmasker, missfoster och
finurliga djur har tagit gestalt i acrylplastens
grälla färger med komponenter som bladguld,
pärlor, stenar och magneter.”

Se kollektionen >>