PETRA MANDAL
Smyckeskonstnär

Petra Mandal är utbildad på Konstfack med MFA-examen 1999.
Hon jobbar främst med unika objekt och smyckeskonst,
deltar i utställningar och gör beställningar.
Medlem i Konsthantverkarna sedan 2008.
Verkstad på Södermalm, Stockholm.

 

Till kollektionen "I skogen växer inga djur" har jag
arbetat parallellt med titel-smycke. En poetisk
värld med rötter i barndomen har vuxit fram där orden intar en central position.

Cykloper, rosetter, ögonmasker, missfoster
och finurliga djur har tagit gestalt i acrylplastens
grälla färger med komponenter som bladguld,
pärlor, stenar och magneter.”
Verkstad:
Kvarngatan 3b
118 47 Stockholm
Tel 08-643 55 50
petramandal@hotmail.com

Silverhästen
www.silverhasten.se
info@silverhasten.se

Klimt 02